Պարապմունք 19

Տեքստային բնույթի հետաքրքրաշարժ խնդիրներ

Դասարանական և տնային առաջադրանքներ․

1․ Երեք արկղում կա 127կգ խնձոր։ Առաջին արկղում կա 12կգ-ով ավելի, քան երրորդում։ Երկրորդում կա 8կգ-ով պակաս, քան երրորդում։ Որքա՞ն խնձոր կա արկղերից յուրաքանչյուրում։  

2 Երեք թվերի գումարը 5418 է։ Առաջին թիվը 333-ով մեծ է երրորդից։ Երկրորդ թիվը 444-ով փոքր է երրորդից։ Որո՞նք են այդ թվերը։
Լուծում
1.երեք թվերը միասին կլինի `
5418-333+444=5529
2.5529-ը բաժանելով 3–ի  կստանանք երրորդ թիվը`
     5529:3=1843
3.1843-ին գումարելով 333-ը կստանանք առաջին թիվը՝

1843+333=2176
4. 1843-ից հանելով 444–ը կստանանք  երկրորդ թիվը՝
      1843-444=1399
                                 Պատ․՝2176, 1399, 1843

3 Տատիկը գուլպաներ գործելու համար օգտագործեց 140մ թել՝ կապույտ, կարմիր և սպիտակ գույների։ Կապույտը 25մ-ով երկար էր կարմիրից։ Սպիտակը 14մ-ով կարճ էր կարմիրից։ Յուրաքանչյուր գույնից քանի՞ մետր թել է օգտագործել տատիկը:
Լուծում
1)140-25+14=129 երեք գույները միասին
2)129:3=43մ կարմիր թել
3)43+25=68մ կապույտ թել
4)43-14=29մ  սպիտակ թել
                                                     Պատ՝. 68մ,  43մ, 29մ։

  

4 Երեք թվերի գումարը 3456 է։ Առաջին թիվը 345-ով մեծ է երկրորդից, իսկ երկրորդը 612-ով փոքր է երրորդից։ Որո՞նք են այդ թվերը։
Լուծում
1) 3456-345+612=3723 երեք թվերը միասին
2)3723:3=1241 երրորդ թիվ
3)1241+345=1586 առաջին թիվ
4)1241-612=629 երկրորդ թիվ
                                                    Պատ․՝1586, 629, 1241

5 Երեք պարկերում կա 135կգ ցորեն։ Առաջինում կա 15կգ-ով ավելի, քան երկրորդում , իսկ երրորդում՝ 12կգ-ով պակաս, քան երրորդում։ Որքա՞ն ցորեն կա յուրաքանչյուր պարկում։ 

Լուծում
1)135-15+12=132կգ 
2)132:3=44կգ 
3)44+15=59կգ
4)44-12=32կգ
                           Պատ․՝ 59կգ, 44կգ, 32կգ

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: